ICORP Türkiye

Icorp Türkiye
 

Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi

Afet Risklerinin Yönetimi

ICORP Türkiye Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi ve İstanbul Tarihi Alanlar Alan Başkanlığı işbirliği ile Kültür varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi konusunda hazırlanan kitap yayınlandı. Kitap 2017 yılında İstanbul Alan Başkanlığına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimin bir devamı olarak projelendirilmişti. İçinde 10 adet makale bulunan kitap kültür varlıklarına yönelik afet risklerinin yönetimini farklı boyutlardan ele almaktadır.

Kitap içerisinde sunulan makalelerin başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
TAKDİM....................................................................................................................................................... 5
Halil ONUR / İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanı
TAKDİM....................................................................................................................................................... 7
Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL / ICOMOS ICORP Türkiye Başkanı
TAKDİM........................................................................................................................................................8
Umut DİNÇŞAHİN / GEA Arama Kurtarma Ekibi Koordinatörü
Kültür Varlıklarına Yönelik Bütünleşik Afet Risklerinin Yönetiminde Acil Müdahale Evresi................. 13
Zeynep Gül ÜNAL ve Mehmet ÜNAL
Dünya Miras Alanlarında Afet Risklerinin Yönetimi: UNESCO’nun Çalışmaları.....................................27
Nevra ERTÜRK
Bir Başka Ölçekte Risk Yönetimi: Kurumların Hazırlığı İçin Öneriler..................................................... ..41
S. Bilgen ÖZBAY
Deprem Risklerini Azaltan Geleneksel Yapım Teknikleri......................................................................... 57
Görün ARUN
Miras Alanlarında Risklerin Yönetimi: Afet Öncesi - Sırası - Sonrası Yapısal Durum Tespiti…….…... 71
Meltem VATAN KAPTAN
Acil Durumlarda Güvenlik Prosedürleri........................................................................................................ 93
Ali Kemal CEYLAN
Kültür Mirası Alanında Çalışan Koruma Uzmanları İçin Tatbikat Planlaması ve Tasarımının Önemi ......107
Kadir ERKAN
Acil Durumlarda Medya ve İletişim................................................................................................................ 123
Çiğdem ZÜLFİKAR
Afet Psikolojisi................................................................................................................................................. 133
Çiğdem ZÜLFİKAR
Kültürel Miras Alanlarında Afet Riskleri ve Yönetim Planı İlişkisi: İstanbul Tarihi Alanları Örneği............ 147
Fatma Sema SEKBAN

Kitabın dijital kopyasına buradan ulaşabilirsiniz. Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi


 

 
ICORP Türkiye

ICORP Türkiye Bilimsel Komitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı
Oda No:205 Yıldız Beşiktaş 34349 İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 383 26 30 E-Posta: icorpturkey@gmail.com

 
Copyright © 2017 ICORP Türkiye