ICORP Türkiye

Icorp Türkiye
 

Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi Eğitimi ve Tatbikatı

İnsanlığın ortak hafızasını oluşturan kültür varlıklarını tahrip etmekte olan doğal ve insan kaynaklı afet risklerinin yönetimi için yapılan, zarar azaltma, acil müdahale ve iyileştirme çalışmaları insanlığın evrensel mirasa sahip çıkma yönündeki ortak hedefidir.
Eğitim programı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı desteği, İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı, ICOMOS ICORP Türkiye ve GEA Arama Kurtarma Grubu işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
Amacı; kültür varlıklarının korunması konusunda çalışan uzmanlar ile il afet müdahale paydaş kurumlarında görevli uzmanlarla taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına yönelik risklerin yönetiminin zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma aşamalarına ilişkin yaklaşımların stratejik, taktik ve operasyonel seviyede paylaşılmasıdır.

Program, teorik modüller, masa başı egzersizleri ile sahada acil müdahale tatbikatından oluşmaktadır. Teorik modüller ve masa başı egzersizleri 25 Eylül -28 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kitaplığı Seminer Salonu’nda, sahaya yönelik teorik modüller  ve acil müdahale tatbikatı ise 28 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da GEA Arama Kurtarma Eğitim Merkezi ve Enkaz Alanı’nda gerçekleştirilmiştir.
 
 
 

   
ICORP Türkiye

ICORP Türkiye Bilimsel Komitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı
Oda No:205 Yıldız Beşiktaş 34349 İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 383 26 30 E-Posta: icorpturkey@gmail.com

 
Copyright © 2017 ICORP Türkiye