ICORP Türkiye

Icorp Türkiye
 

"Kültür varlığı ve Güvenlik" Paneli

ICOMOS ICORP Türkiye - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Riske Hazırlık Türkiye Bilimsel Komitesi tarafından,  “Kültür Varlığı ve Güvenlik” başlıklı panel, 5 Mart 2018 Pazartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Yerleşkesi, Alpay Aşkun Salonu’nda, 09.30 -12.30 saatleri arasında düzenlenecektir.
Panelin amacı; kültür varlıklarına yönelik risk durumları ve güvenlik konusunu, uzmanlar eşliğinde farklı boyutları ile tartışmaya açmak ve bu alanda ortak bir yaklaşım oluşturmaktır.
ICOMOS Türkiye Başkanı Prof. Dr. İclal DİNÇER’in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelin konuşmacıları, Prof. Dr. Nevzat İLHAN, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL ve Mimari Güvenlik Uzmanı Y. Mimar Hakan Görgün’dür. Program Ekte yer almaktadır.
Panelistler, kültür varlığı kavramı, kültür varlığı ve güvenlik kavramı ile kültür varlıklarının korunması alanındaki güvenlik yaklaşımlarını değerlendireceklerdir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL
ICORP Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

 

KÜLTÜR VARLIĞI VE GÜVENLİK PANELİ
ICOMOS ICORP Türkiye
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Riske Hazırlık Türkiye Bilimsel Komitesi 

 

PANEL PROGRAMI

09.30 – 09.50  Kayıt
   
OTURUM  
Oturum Başkanı : Prof.Dr. İclal Dinçer - ICOMOS Türkiye Başkanı
10.00 – 10.30 Kültür Varlığı’nın Kavramsal Boyutu
  Prof. Dr. Nevzat İLHAN – ICOMOS Türkiye
10.30 – 11.00 Kültür Varlığı ve Güvenlik İlişkisi
  Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL – ICORP Türkiye Başkanı
11.00 – 11.30 Kültür Varlığı’nın Korunması ve Temel Güvenlik Yaklaşımları
  Y. Mimar Hakan Görgün - Mimari Güvenlik Uzmanı
11.30 – 12.00 Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Yıldız Yerleşkesi, Alpay Aşkun Salonu
5 Mart 2018 Pazartesi
09.30 -12.30

 
ICORP Türkiye

ICORP Türkiye Bilimsel Komitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı
Oda No:205 Yıldız Beşiktaş 34349 İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 383 26 30 E-Posta: icorpturkey@gmail.com

 
Copyright © 2017 ICORP Türkiye